Verenigingsupdate vanuit U.S.R. “Triton”

Geplaatst op 9 september 2020

Eens in de zoveel tijd zal het bestuur van Triton de leden van Oud Triton informeren over de lopende zaken op de U.S.R.

Coronaperiode
Met de komst van Corona brak ook een moeilijke tijd aan voor de U.S.R. “Triton”. Op 12 maart besloot het 139ste Bestuur om de deuren te sluiten. Vanaf 15 maart stopte ook het roeien. Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft Triton haar deuren niet voor zo’n lange tijd hoeven sluiten. De geur van de haard, bier en zweet in de zaal werd vervangen door een bedrukte stilstaande lucht. Aan de hand van een virtuele competitie bleven leden met elkaar verbonden.

Vanaf 11 mei ging de loods weer open voor skiffeurs. Op 24 juni vond de eerste digitale AV in de geschiedenis van Triton plaats. Een week later werd het eveneens mogelijk om te roeien in vieren en achten. Ook werd er groen licht gegeven voor borrels op 1,5 meter afstand.

UIT
Na een succesvolle UIT met een recordaantal inschrijvingen is de afroeiperiode van start gegaan. Triton begint weer te bloeien. Door een terrasuitbreiding naar het vlot is er nu capaciteit voor 128 borrelaars. Er worden nu minstens vier borrels per week georganiseerd om zoveel mogelijk te bieden voor onze leden.

EK onder 23 jaar
Gelukkig hebben onze wedstrijdroeiers niet stil gezeten tijdens de intelligente lockdown. Triton kan u met vreugde mededelen dat er maar liefst zes uitzendingen naar het EK onder 23 zijn, voor meer informatie hierover zie onze webzijde. Daarnaast wordt Lay de Jong uitgezonden naar het EK in Poznan. Bovendien zullen er dit jaar maar liefst drie roeiers plaatsnemen in de Minerva acht.

Input vanuit Oud Tritonleden
Tot slot wil de ab Actis mededelen dat inbreng van Oud-Leden altijd welkom is om als vereniging sterker uit deze tijd te komen. Deze tijd dwingt ons om creatief en innovatief te denken. Hierbij wordt hulp van buitenaf altijd gewaardeerd. U kunt mailen naar bestuur@usrtriton.nl.