Update vanuit U.S.R. “Triton”

Geplaatst op 7 april 2021
Hoe gaat het er aan toe op de loods en met welke zaken is Triton bezig? Het bestuur van Triton schreef een update vanuit de vereniging om u bij te praten.

Nieuwe hoofdsponsor
Northwave is de nieuwe hoofdsponsor van Triton! Het hoofdsponsorschap komt voort uit jarenlange wederzijdse positieve indrukken. Sinds 2018 werken Northwave en Triton samen om de kwaliteit van de roeisport te verbeteren en de bekendheid van Northwave onder roeiend Nederland te vergroten. Met het officiële hoofdsponsorschap hebben beide partijen zich gecommitteerd aan een langdurige en intensieve samenwerking om deze doelen nog verder te realiseren. Kernwaarden in de samenwerking zijn betrouwbaarheid, wederzijdse verbinding en constante innovatie. Triton is er van overtuigd dat dit hoofdsponsorschap een vruchtbare toekomst biedt voor Triton, haar roeiers en de samenwerking met Northwave.

Winterperiode & Wedstrijdroeien
Inmiddels ligt de succesvolle NKIR alweer een tijdje achter ons. In de winterperiode werd er volop doorgetraind in de skiff en op de ergometer. Gelukkig kon er per 3 maart weer buiten in teamverband getraind worden. Sindsdien is het wachten voor de grote nummers op de eerstvolgende wedstrijd. 23 roeiers van Triton bleven doortrainen in de kleine nummers en starten op 17 en 18 april het NK Klein, dat dit jaar plaats zal vinden op de Willem Alexander Baan. Voor hen dus eindelijk weer een wedstrijd.
Lay de Jong mag een week eerder al van start  in de lichte mannen dubbelvier op het Europees Kampioenschap in Varese. Updates hierover zijn te vinden op onze sociale media.
Verder staan er nog wedstrijden in aangepaste vorm op de planning, maar is het nog even afwachten of de maatregelen het tegen die tijd toestaan.
Ook de Varsity staat nog op de planning voor 13 juni. Zij zijn hard bezig om als Fieldlab experiment aangemerkt te worden, hopelijk gaat dit lukken en kunnen we dit jaar een mooie Varsity verroeien!

Competitieroeien
Ook de competitiesectie heeft de afgelopen tijd niet stilgezeten. Het eerstejaars sparren begonnen dit jaar op de ergometer. De ergometers waren de weken voor de eerste spar bijna elke dag vanaf 10.00 uur tot 20.00 uur afgeschreven. Dat bracht gelukkig wat reuring op de vereniging met zich mee.
Het vele trainen wierp onmiddellijk haar vruchten af en zodoende zetten beide TopC4+ ploegen een 500m Triton record neer, waarbij Jasper Renckens het individuele record verbrak met 1:24.5. Niet alleen eerstejaars, maar ook veel ouderejaars zijn vanaf 3 maart op het water te vinden. Iedereen geniet er ontzettend van om weer samen in de boot te kunnen sporten.
Intussen zijn het Skiffklasje en de Terugkomperiode voor de ouderejaars van start gegaan. Er wordt rustig aan het vlot met de balans geoefend en af en toe al enkele halen gemaakt. Voorlopig vinden alle wedstrijden nog digitaal plaats maar er ligt een plan op tafel om per 1 mei tot eind juli elk weekend een wedstrijd op de Willem Alexander Baan te varen. Met andere KNSRB-verenigingen worden op dit moment de mogelijkheden onderzocht voor meerdere onderlinge sparsessies.

De uitgebreide nieuwsbrief van Triton lezen en/of u hierop abonneren? Het kan via deze link.