Historie

In 1927 werd het Dr. C.M. Hartogfonds opgericht, dat ten doel had enerzijds het aanhouden van de band tussen Triton en de oud-leden, anderzijds om Triton te laten profiteren van de belangstelling der oud-leden door het geven van geldelijke of andere steun. Oorspronkelijk was het plan de stichting Oud-Triton te noemen. Doch het overlijden van het Erelid Dr. C.M. Hartog in 1926 bracht hierin verandering. Het Dr. C.M. Hartogfonds vroeg bijdragen van de oud-leden en zond regelmatig jaarverslagen en mededelingen betreffende trainingen en roeiwedstrijden aan oud-leden.