Periodieke schenking

Uitleg over periodieke schenking.

"*" geeft vereiste velden aan

Stap 1 van 5

1. Verklaring gift

Ondergetekende verklaart een periodieke gift te doen aan Vereniging "Oud-Triton", voorheen: "Dr. C.M. Hartogfonds". De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen ter hoogte van het hieronder opgegeven bedrag.

Ondergetekende verklaart door ondertekening van dit formulier incassant te machtigen tot het jaarlijks incasseren van dit bedrag gedurende de hieronder opgegeven periode van tenminste 5 jaar. De gift wordt gedurende deze periode van minstens 5 jaar uitgekeerd en eindigt uiterlijk bij het overlijden van de schenker.

Ik steun de U.S.R. Triton middels een jaarlijkse gift van:*

Ik wil doneren voor een periode van:*