Lid worden

Oud-Triton verbindt leden met een donkerblauw hart voor de vereniging. Dit doen we door allerlei activiteiten te organiseren waar leden elkaar kunnen ontmoeten. Tevens houden we u op de hoogte van gebeurtenissen op de U.S.R. “Triton”.

Activiteiten

Oud-Triton organiseert jaarlijks verschillende en diverse activiteiten. Terugkerende evenementen zijn bijvoorbeeld de nieuwjaarsborrel, het Oud-Triton Zomerevenement, de wielerronde, de pubquiz en de Algemene Ledenvergadering (ALV) met aansluitende borrel. Daarnaast ontmoeten Oud-Tritonezen elkaar traditiegetrouw jaarlijks op de Varsity, waar u uiteraard welkom bent. Het Oud-Triton lidmaatschap geeft u toegang tot deze activiteiten en meer!

Contributie & Lidmaatschap

De contributie voor het regulier lidmaatschap bedraagt € 45 per jaar. Lid worden kan op elk moment in het jaar.

Studenten
We bieden studenten de mogelijkheid ‘Studentlid’ bij Oud-Triton te worden, voor een gereduceerd tarief van € 25 per jaar. U komt voor het studententarief in aanmerking als u student bent, en een kopie van uw studentenkaart kunt overleggen. Bij het einde van uw studententijd wordt het lidmaatschap automatisch omgezet in het reguliere lidmaatschap.

Duolidmaatschap
Bent uzelf al lid, of uw partner? Of wordt u samen met uw partner lid bij Oud-Triton? Dan kunt u op hetzelfde adres een DUO-lidmaatschap aanvragen. Het duolidmaatschap kost € 35 per persoon per jaar, gezamenlijk betaalt u dus € 70 euro per jaar.

Duur lidmaatschap en opzegging
Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd. Het verenigingsjaar loopt bij Oud-Triton gelijk aan het kalenderjaar, dus van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging van een lidmaatschap voor het aankomende jaar moeten bij ons binnen zijn vóór 1 januari, om in te gaan per eerstvolgende verenigingsjaar. Een opzegging gedurende het al lopende jaar gaat dus effectief in vanaf het eerstvolgende verenigingsjaar. Opzeggingen ontvangen wij graag per e-mail aan de secretaris.

Periodieke schenking

U kunt ervoor kiezen een periodieke schenking te doen aan Oud-Triton middels een periodieke schenkingsovereenkomst. Hier kunnen belastingvoordelen voor u aan zitten Het betreft een schenking over een periode van ten minste 5 jaar in gelijke jaarlijkse termijnen aan Oud-Triton. Er is hiervoor de mogelijkheid een periodieke schenkingsovereenkomst met Oud-Triton aan te gaan, waarbij er geen tussenkomst van de notaris meer nodig is. Voor meer informatie kunt u terecht bij de penningmeester, via penningmeester@oudtriton.nl.

Lid worden

Gunt u de huidige generatie minstens zo’n goede tijd als uzelf heeft gehad? Word dan nu lid van Oud-Triton!